Vijverinsite  


Beginnen

Ontwerp
Aanleg
Opstartfase

Onderhoud
Voorjaar
Najaar
Waterplanten

Inrichting
Planten
Vissen
Filters
UVC-filtering
Bacteriën

Problemen
Draadalgen
Groen water
Zweefalgen
Slechte plantengroei

Helder water
Waterkwaliteit
Vijverbiologie

Vijverproducten
Productoverzicht
Contact

VijverinsiteVijverinsite


 

 
 

Draadalgen in de vijver bestrijden

I. Wat is draadalg?

Draadalgen komen in heel veel vijvers voor. Het zijn draadvormige wieren, die groeien tussen de waterplanten, aan stenen, aan de vijverwanden en op alle andere denkbare plaatsen. Draadalgen zijn in feite hele simpele waterplanten, een soort vijveronkruid.

Het grote gevaar van draadalg is, dat ze de groei van de zuurstofplanten volledig kunnen verstikken. Als dit gebeurt, komt het biologisch evenwicht van de vijver in gevaar. Omdat draadalg nooit vanzelf overgaat, is het belangrijk om direct in te grijpen als je draadalgen in je vijver constateert.

Draadalgen worden ook wel slijmalgen genoemd, omdat zij in de eerste fase van hun groei eruit zien als een kluwen slijm en ook zo aanvoelen.

Draadalgen (spyrogyra) kunnen de zuurstofplanten in je vijver volledig overwoekeren. Een draadalgenplaag begint meestal klein, maar kan snel verergeren. Het biologisch evenwicht van de vijver komt dan in gevaar.

Een draadalgenplaag gaat nooit vanzelf over. Zodra je draadalg in je vijver aantreft, moet je maatregelen treffen. Hoe draadalgen in de vijver bestrijden in zijn werk gaat, eles je op deze pagina.

 

  draadalgen: in geen enkele vijver welkom


II. Wat zijn de oorzaken van draadalg?

Draadalg wordt meestal veroorzaakt door één of meer van de volgende factoren:

Te weinig zuurstofplanten
Draadalgen zijn voedselconcurrenten van zuurstofplanten. Als er weinig zuurstofplanten in de vijver staan, grijpen de draadalgen hun kans. Andersom geldt, dat bij een goed bestand aan groeiende zuurstofplanten de kans op draadalg in de vijver een stuk kleiner is.

Te zacht vijverwater
Draadalgen stellen aan hun groei lagere eisen dan zuurstofplanten. De algen groeien daarom ook in zacht water nog goed. De groei van zuurstofplanten neemt juist sterk af, als de waterhardheid van de vijver daalt.

Als de waterhardheid van je vijver terugloopt, door invallend zacht regenwater, neemt de groei van draadalgen snel toe. Het is daarom belangrijk de waterhardheid van je vijver op peil te houden.

onbehandelde draadalgenplaag: de draadalgen overwoekeren de vijver  

Voorbeeld van een onbehandelde draadalgenplaag: de algen hebben zich samengevoegd tot een dikke algdeken, die de hele vijver bedekt. De waterplanten in deze vijver kunnen niet meer groeien, omdat ze verstikt worden door de draadalg.

Draadalgen ontstaan doorgaans doordat er te weinig groeiende zuurstofplanten in de vijver staan, in combinatie met een te lage waterhardheid.

Draadalg bestrijden bestaat daarom altijd uit toepassing van een draadalgbestrijder in combinatie met verhoging van de waterhardheid.

 

 

III. Draadalgen bestrijden

Als je draadalg in je vijver constateert, is het belangrijk om snel in te grijpen. De aanwezige draadalgen bestrijden met alleen maar een anti-algmiddel is geen goede oplossing, omdat dit de oorzaken van de draadalg niet wegneemt.

Goede draadalgenbestrijding vindt daarom langs drie kanten plaats:

1. doden van de aanwezige draadalgen;
2. de groei van nieuwe draadalgen (uit aanwezige sporen) tegengaan;
3. de waterhardheid verbeteren, zodat de zuurstofplanten beter kunnen groeien.

Vijverinsite verkoopt in de webshop Draadalg-in-één-pakketten, waarmee je draadalgen op deze drie manieren ineens bestrijdt.

Ook bij draadalgen geldt, dat voorkomen beter is dan genezen. Omdat draadalg een kwaal is die vaak voorkomt, is het verstandig om je vijver elk voorjaar een preventieve kuur met een Draadalg-in-één-pakket te geven.


IV. Draadalg-in-één-pakket

Het Draadalg-in-één-pakket bestaat uit een tweede-generatie draadalgbestrijder en een hardheidsverbeteraar. De draadalgbestrijder is een voor vissen en planten onschadelijke vloeistof, die de aanwezige algen en sporen doodt. Hiermee bestrijd je niet alleen de aanwezige draadalgen; ook de groei van nieuwe algen wordt direct sterk geremd. Met de hardheidsverbeteraar uit het pakket (Mineral Clay) verbeter je de hardheid van het vijverwater.

Het pakket is verkrijgbaar voor diverse vijvergroottes. In onze webshop tref je meer informatie aan.

 

Met het Draadalg-in-één-pakket (verkrijgbaar in de webshop van Vijverinsite) bestrijd je draadalgen in je vijver langs drie kanten. Dit product bevat een tweede-generatie draadalgbestrijder, die veilig is voor planten en dieren.

Behalve deze vloeibare draadalgbestrijder bevat het pakket ook Mineral Clay, een hardheidsverbeteraar voor het vijverwater.

Met dit pakket kun je niet alleen de draadalg verwijderen, maar ook de achterliggende oorzaak ervan wegnemen.

Het Draadalg-in-één-pakket is verkrijgbaar voor verschillende vijvergroottes.

Vijverinsite rekent nooit verzendkosten of andere bijkomende kosten.

  draadalg-in-één: aanpak van de draadalgen in je vijver op drie manieren
 
 
 
 

Externe links

www.vijverhulp.nl: informatie over draadalgen / algen in de vijver bestrijden
www.vijverhulp.be: Belgische site over draadalgen / algen in de vijver bestrijden

 

 

   
© 2002-2018 Vijverinsite. Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Vijverinsite worden gekopiëerd, overgenomen of op andere wijze openbaar worden gemaakt.  Vijverinsite, Mineral Clay, GH-Extra, KH-Extra,Pond Biotics, Draadalg-in-één en Zweefalg-in-één zijn geregistreerde merknamen.